Adgangskontroll

BioStar 2
Oversikt

Nettbasert åpen integrert
sikkerhetsplattform

BioStar 2 er en nettbasert, åpen og integrert sikkerhetsplattform som gir omfattende funksjonalitet for tilgangskontroll, timeregistrering, besøksadministrasjon og vedlikehold av videologger. Den krypterer alle tilgjengelige personlige data og støtter både SDK-er og web-API-er for å integrere BioStar 2 med tredjepartsprogramvare. I tillegg kan brukere fjernstyre BioStar 2-plattformen med mobilappen for BioStar 2 og administrere adgangskort på mobil.

Funksjoner

product_00_01_visual_01_08

Besøkssystem

Støtter besøksforespørsler og godkjenninger. Den setter også opp besøkbare områder gjennom Visitor Management Portal.

product_00_01_visual_01_01

Fleksibel nettverkstopologi

Støtter både sentraliserte og distribuerte systemer og kan dermed gi et optimalt system.

product_00_01_visual_01_02

Den optimale løsningen for adgangskontroll

Støtter alle tilgangskontrollfunksjoner som dør/heis/sonekontroll, grafisk kart, servermatching, videologger, bildelogger og revisjonsspor.

product_00_01_visual_01_04

Fleksibel løsning for timeregistrering

Kan angi ulike arbeidsregler og personlige tids- og oppmøterapporter og timelistekalender, innstilling av fast/fleksibel/flytende skift støttes også.

product_00_01_visual_01_03

Støtte for videolog

Enhver hendelse som skjer i nærheten av en dør kan registreres med NVR eller IP-kamera og overvåkes.

product_00_01_visual_01_09

Kort på mobil

Støtter administrasjon av Mobile Access, et mobilt adgangskort som gir brukere adgang til dører eller fasiliteter ved å bruke smarttelefon som legitimasjon.

product_00_01_visual_01_05

Fjernadministrasjon

Gir brukerregistrering, sanntids alarmsystem og adgangskontroll i BioStar 2 Mobile-applikasjonen.

product_00_01_visual_01_06

Støtte for systemintegrasjon

Støtter plattformintegrasjon basert på RESTful Web APIer og SDK-basert maskinvareintegrasjon (BioStar 2 API, BioStar 2 Device SDK, Suprema G-SDK).

product_00_01_visual_01_10

Cybersikkerhet

Krypterer ikke bare personlige data som brukes til autentisering som passord, fingeravtrykkmaler og ansiktsmaler, men alle tilgjengelige data som kan være knyttet til en person. For mer informasjon, se Cybersecurity.
ISO 27001 og ISO 27701 sertifisert, BioStar 2 er utstyrt med informasjonssikkerhet og styringssystem for personverninformasjon.

Lisenser for adgangskontroll

Lisenser

Egenskap Starter (gratis) Basic Standard Advanced Professional Enterprise
Adgangskontroll Maks antall dører 5 20 50 100 300 1,000
Maks antall terminaler 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Maks antall adgangsnivåer 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048
Maks antall adgangsgrupper 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048
Maks adgangsgrupper per bruker 16 16 16 16 16 16
Maks adgangsnivåer per adgangsgruppe 128 128 128 128 128 128
Adgangsgruppe Auto Sync
Brukere Maks kort per bruker 8 8 8 8 8 8
Maks fingeravtrykk per bruker 10 10 10 10 10 10
Bruker Auto Sync
Metadata i kortet
Sikkerhetslegitimasjonskort
iCLASS Seos kort
Langtids inaktiv brukeradministrasjon
Egendefinerte felt
Heisstyring Heis - - -
Maks etasjer per heis - - - 192 192 192
Maks etasjenivåer - - - 2 048 2 048 2 048
Soner Anti-Passback
(Per dør)

(Per dør)
Brannalarm - -
Tidsstyrt åpning/låsing - -
Innbruddsalarmsone - -
Forriglingssone - -
Mønstringssone - -
Antallsbegrensningssone - -
Avanserte funksjoner
Dashbord
Sky - -
Ny lokal API
Server Matching - - -
Revisjonssti
Sommertid
Dobbel autentisering
Active Directory - - -
Monitoring Grafisk plankart - - -

1) Lisenstabellen gjelder fra BioStar 2.7.12. Kontakt din lokale distributør eller produsenten for lisens for BioStar 2.7 eller lavere.

● : Ja eller støttes.

Lisenser for timeregistrering

Versjon Starter (gratis) Standard Advanced Professional
Antall brukere
100
500
1 000
Ubegrenset

Lisenser for videologging

Versjoner Starter (gratis) Videolisens
Video Logs -

Lisenser for besøkssystem

Versjoner Starter (gratis) Besøkslisens
Besøkssystem -

Nedlasting